Followers

Wednesday

Kitab Allah

Allah s.w.t menurunkan kitab-kitab suci kepada Rasul-RasulNya melalui malaikat Jibrail a.s.Jumlah kitab yang diturunkan Allah s.w.t kepada Rasul tidak dijelaskan didalam Al Quran dan Hadis-Hadis.

Percaya pada kitab-kita Allah Taala hukumnya adalah wajib.Percaya kepada kitab ada didalam rukun Iman yang ke-4.

Definisi : "Kitab suci merupakan wahyu yang diturunkan Allah Taala kepada kepada RasulNya melalui Malaikat Jibrail a.s.untuk dijadikan pedoman dan panduan hidup kepada seluruh umat manusia"

Kitab-Kitab diturunkan kepada ...

  • Nabi Musa a.s. - Kitab Taurat , Bahasa Ibrani
  • Nabi Daud a.s. - Kitab Zabur , Bahasa Qibti.
  • Nabi Isa a.s - Kitab Injil , Bahasa Suryani.
  • Nabi Muhammad s.a.w - Kitab Al Quran , Bahasa Arab.

"Turunnya Al Quran menjadi penyempurnaan kepada seluruh kitab suci yang lain"

No comments:

Post a Comment