Followers

Friday

Jumlah Ayat Al Quran

Pengiraan tersebut disenangkan di sini. Disediakan di bawah ini satu senarai yang mengandungi surah-surah (menurut nombornya sahaja), jumlah ayat-ayatnya, dan jumlah kesemua ayat di dalam surah-surah itu, atau jumlah kesemua ayat kitab al-Qur'an yang sebenar:
Surah:

    1-5     ( 7 + 286 + 200 + 176 + 120 )   = 789 ayat
    6-10   ( 165 + 206 + 75 + 129 + 109 ) = 684
  11-15   ( 123 + 111 + 43 + 52 + 99 )     = 428
  16-20   ( 128 + 111 + 110 + 98 + 135 ) = 582
  21-25   ( 112 + 78 + 118 + 64 + 77 )     = 449
  26-30   ( 227 + 93 + 88 + 69 + 60 )       = 537
  31-35   ( 34 + 30 + 73 + 54 + 45 )         = 236
  36-40   ( 83 + 182 + 88 + 75 + 85 )       = 513
  41-45   ( 54 + 53 + 89 + 59 + 37 )         = 292
  46-50   ( 35 + 38 + 29 + 18 + 45 )         = 165
  51-55   ( 60 + 49 + 62 + 55 + 78 )         = 304
  56-60   ( 96 + 29 + 22 + 24 + 13 )         = 184
  61-65   ( 14 + 11 + 11 + 18 + 12 )         =   66
  66-70   ( 12 + 30 + 52 + 52 + 44 )         = 190
  71-75   ( 28 + 28 + 20 + 56 + 40 )         = 172
  76-80   ( 31 + 50 + 40 + 46 + 42 )         = 209
  81-85   ( 29 + 19 + 36 + 25 + 22 )         = 131
  86-90   ( 17 + 19 + 26 + 30 + 20 )         = 112
  91-95   ( 15 + 21 + 11 + 8 + 8 )             =   63
  96-100 ( 19 + 5 + 8 + 8 + 11 )               =   51
101-105 ( 11 + 8 + 3 + 9 + 5 )                 =   36
106-110 ( 4 + 7 + 3 + 6 + 3 )                   =   23
111-114 ( 5 + 4 + 5 + 6 )                         =   20
-----------------------------------------------------------
                                               Jumlah besar  =  6,236 ayat


Maka bilangan ayat di dalam al-Qur'an adalah 6,236, bukan 6,666, seperti yang diajar ulama palsu.
Tiap-tiap surah, melainkan surah 9 (At-Taubah), bermula dengan "Bismillah." Akan tetapi hanya Bismillah yang pertama di dalam al-Qur'an, iaitu di surah 1 (Al-Fatihah), dikira sebagai satu ayat. Ini bermaksud ia diberi nombor, iaitu nombor 1. Bismillah di surah lain yang berjumlah 112 kesemuanya tidak dikira atau diberi nombor.

-Di Petik Dari e-bacaan.com-


No comments:

Post a Comment