Followers

Thursday

Ahli Sunnah Wal Jamaah

Ahli sunnah wal jamaah terdiri daripada empat mazhab..Maksud Ahli Sunnah WalJamaah ,mengikut sunnah Nabi s.a.w dan waljamaah adalah kumpulan..

Prinsip Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.

  • Mereka merujuk dan berpandukan Al Quran dan Hadis.
  • Mereka tidak mengkafirkan orang lain yang tidak seangkatan dengan mereka.
  • Mereka tidak menghukum kecuali mendapat bukti yang soheh.
Perbezaan mazhab bukanlah pada keimanan tetapi lebih kepada cara beribadat.Berlainan mazhab berlainan cara beribadat.

4 Mazhab!
  • Hanafi
  • Maliki
  • Syafi'e
  • Hambali

No comments:

Post a Comment