Followers

Friday

Imam Ahmad Bin Hanbal

Riwayat Hidup
 • Nama sebenar beliau ialah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal.
 • Berketurunan dengan Nabi s.a.w sebelah neneknya.
 • Lahir di Baghdad pada bulan Rabiulawal tahun 164 Hijrah / 780 M
 • Beliau lahir dalam keadaan yatim serta miskin.Bapanya hanya meninggalkan rumah dan tanah yang kecil.
 • Beliau sangat mementingkan kebersihan dan kekemasan.
 • Beliau tidak sombong dan bongkak.Beliau mengasihi seseorang kerana Allah.
 • Beliau seorang yang beraqwa,baik hati dan banyak melakukan ibadat.
Pendidikan
 • Sejak kecil beliau menunjukkan minat yang mendalam terhadap ilmu dan rajin belajar.
 • Sebahagian besar hidupnya adalah untuk mencari ilmu.
 • Beliau mengembara ke beberapa buah negeri untuk menuntut ilmu seperti di Kufah,Basrah,Syam dan Yaman.
 • Beliau khatam Al Quran sekali seminggu.
 • Menghafaz lebih 700 000 hadis.
 • Guru beliau yang masyhur ialah Imam As Syafie,Sufian Bin Uyainah dan Yahya Bin Said.
Sumbangan
-Beliau meninggalkan beberapa kitab yang mahsyur dan menjadi rujukan sehingga ke hari ini. :
 • Kitab Al Musnad mengandungi 40,000 hadis.
 • Tafsir Al Quran
 • Al Nasakh Wal Mansukh
 • Kitab Allah
Beliau merupakan Pengasas Mazhab Hanbali.

No comments:

Post a Comment