Followers

Wednesday

Jenis-Jenis Perkahwinan

Poligami 

  • Berkahwin lebih daripada satu ataupun ramai.
  • Ia diamalkan hampir keseluruhan bangsa didunia ini.
  • Pada syariat yahudi poligami dibenarkan tanpa batas.
  • Menurut islam poligami hanya dibenarkan tidak lebih daripada 4 orang dan mengikut syarat-syarat yang tertentu.
Poliandri
  • Perkahwinan songsang ,perempuan berkahwin dengan beberapa orang lelaki.
  • Perkara ini jarang-jarang berlaku,ianya berlaku pada zaman arab jahiliyah.
Monogami
  • Merupakan cara perkahwinan tunggal antara seorang lelaki dan seorang perempuan sahaja.
  • Penceraian tidak diiktiraf oleh katolik.

Firman Allah s.w.t.
"Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat." (Al-Qur'an, Surah an-Nisak ayat 3)

Firman Allah s.w.t
Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin dengan mereka), maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): Dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja atau (pakailah) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman. (Surah An-Nisaa’: Ayat 3)

Syarat-Syarat Poligami
  • Berkemampuan menanggung isteri dan anak-anak.
  • Berlaku adil dan tidak menzalimi yang lain.

No comments:

Post a Comment